Актуално за Вас

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ЧУЖДИТЕ ПРАЗНИЦИ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА – НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ ПОДРАЖАНИЕ?" - 22 МАРТ/ 1 МАЙ 2018 Г.

„Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“ е темата на Четвъртия национален конкурс за есе, който  организира за зрелостници Философско-историческият факултет на Пловдивския университет. В него могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство. Писменото съревнование ще се проведе в две равностойни сесии, всяка от които съдържа три етапа.

Авторите на заелите първите три места есета ще получат награди, а с оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да се запишат в бакалавърските програми „Етнология“ и „Социална антропология”

Есето трябва да е в обем до 4 стандартни страници и да бъде придружено от декларация за авторство. Разработките ще бъдат проверявани от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети. Критериите са оценка са  Авторите на класираните есета с оценка минимум „Много добър 4,50“ ще бъдат лично уведомени и поканени да ги представят пред комисия в рамките на 15 минути. Критериите за оценка са оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата и убедителност при представянето пред комисията.

Организаторите подчертават, че до конкурса няма да се допускат есета, копирани от други източници.

Насоки за подготовка участниците в конкурса могат получат на адрес: http://u4avplovdiv.com/есе-за-чуждите-празници-в-българската

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас