Актуално за Вас

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК”, 10.05.2018 Г.

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално.                          

В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса. Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.               

За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон/.  Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.             

Учениците могат да използват специфичните  средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.   Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.             Писмените работи, записите на песните, рисунките не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да издадат диск с най-добрите песенни и музикални творби, да използват най-добрите рисунки за организиране на изложби с тях в България и в други държави, участнички в конкурса.

Организация на конкурса:

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 10 май  2018 г. в Националния организационен комитет на адрес:

Руски културно-информационен център За конкурса „Заедно в ХХІ век” Фондация „Устойчиво развитие за България” Ул. „Шипка” № 34                                  

1504  гр. София, Република България

Телефони за връзка с организационния комитет:  Фондация „Устойчиво развитие за България” – тел. 02-9584973  моб. тел.++359- 896719620, 0895546578, E-mail: zaedno_21vek@mail.bg  Национален дворец на децата:++359- 02 9202317  Вестник „Учителско дело”:++359-02 9813528
Източник и повече информация: http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=&id=3570

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас