Актуално за Вас

Национален конкурс за есе - 30.06.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 2018 г.
САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО. 
РЕГЛАМЕНТ
1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.
2. Изисквания:
2.1. Формат:
• до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.
2.2. Придружаваща информация:
• трите имена на автора;
• личен телефон и e-mail за връзка.
2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:
• на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.
2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.
3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
4. Критерии за оценяване:
4.1.Изисквания:
• тематична свързаност на есето;
• последователност/логика на изложението;
• структура: увод – изложение - заключение.
4.2. Език:
• езиков речник и умение да бъде използван;
• правопис и пунктуация.
5. Оценяване:
5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.
5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.
6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:
І-ва награда - 400.00 лв.
ІІ-ра награда - 300.00 лв.
ІІІ-та награда - 200.00 лв.
Три поощрителни награди по 50.00 лв.
7. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.
- на сайта www.varnanamladite.com;
- на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;
- на сайта www.azmogaazznam.com.
8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.
За контакт и допълнителна информация:
Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“
тел: 052/820 804

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас