Актуално за Вас

Национален конкурс за поезия "От заник слънце озарени" – 30.06.2018 г.

Национален конкурс "От заник слънце озарени"
60 ГОДИНИ
ЯВОРОВИ ДНИ – ПОМОРИЕ
10-14 юли 2018
От 10 до 14 юли 2018 год. в гр. Поморие ще се проведат Националните поетични празници “Яворови дни”.
Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” - Поморие организират  в рамките на “Яворови дни”  - 2018 Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов /за любители/.
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 13  юли /петък / от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли /събота/ от 20.00 часа.
Очакваме Вашата заявка за участие на адрес: 8200 – Поморие, ул. “Княз Борис І” № 51, Читалище “Просвета 1888” /за рецитал-конкурса/ или на тел. /0596/ 2 23 16; GSM 088 895 16 15
E-mail: prosveta_pomorie@mail.bg
В заявката посочете:
-          Трите имена на участниците
-          Възраст
-          Заглавие на избраното изпълнение
-          Времетраене на изпълнението
 Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.
.............................................................................................................................................
 
                       С Т А Т У Т
 
     на Националния рецитал-конкурс
 
                по творби на Яворов
 
                      /за любители/
 
Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
В него могат да участват ллюбители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов /поезия, проза, драматургия/.
Времетраене на изпълненията:
-          Индивидуални  - до 5 мин.
-          Групови – до 10 мин.
Наградният фонд на конкурса е подсигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.
За индивидуални изпълнения:
І награда
ІІ награда
ІІІ награда
Награда за групов рецитал
Награда на Фондация “25 века Поморие”
Награда на Фондация “Яворов” гр. Чирпан
..................................................................................................................................................................
 
 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ         
          ОБЩИНА ПОМОРИЕ
                    ОБЯВЯВА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
        “От заник слънце озарени
          алеят морски ширини”
        ЯВОРОВИ ДНИ – 2018
             от  10 до 14  юли
Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра
изпращайте на Адрес: 8200 – Поморие, ул. “Княз Борис І” № 51 /конкурс за поезия/
Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка .
Краен срок – 30 юни 2018 год.
/валидно е пощенското клеймо на плика/
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14 юли 2018 г.

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас