Новини

НАЙ-НОВОТО И ИНТЕРЕСНО ПОКРАЙ НАС

ПРОЕКТ "МАНДАЛА" - ПРЕМИЕРА НА ТАНЦОВА КОМПАНИЯ "ДЮН"

МАНДАЛА
Спектакъл на Танцова компания "ДЮН"
Идея и постановка: Петя Стойкова
Хореография: Петя Стойкова
със съдействието на Радослав Йорданов и Жана Пенчева
Сценография и костюми: Петя Петрова
С участието на: Елена Георгиева, Елиза Кънчева, Жана Пенчева, Радослав Йорданов, Рая Чакърова, Иван Кралев
Със специалното участие на Златка Стойкова
И със специалното участие на музикантите: Асен Хайдутов, Теодора Станчева, Невен Кидеров

ПРЕДПРЕМИЕРНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
14 Октомври, 17.00 ч., Зала НХК, Фестивал на българския физически и визуален театър "Ерата на Водолея" /вход свободен/
ПРЕМИЕРА
19 Октомври, 19.30 ч., Зала НХК
Билети на касата на НХК. Цена: 10 лв.

МАНДАЛА е времето.
И отсъствието на време.
Ние сме само частица от Душата, на която принадлежим.
Тя е дете.
Тя е мъж.
Тя е жена.
Тя е земя.
Тя е небе.

Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Община Бургас - Програма за съфинансиране на културни проекти

MANDALA
by DUNE dance company
Idea and directing: Petya Stoykova
Choreography: Petya Stoykova
with support from Zhana Pencheva and Radoslav Yordanov 
Scenography and Costumes: Petya Petrova
Dancers: Elena Georgieva, Eliza Kancheva, Zhana Pencheva, Radoslav Yordanov, Raya Chakarova,Ivan Kralev
With the special appearing of Zlatka Stoykova
With the special participation of the musicians: Assen Haydutiov, Teodora Stancheva, Neven Kiderov

PRELIMINARY PERFORMANCE:
14 October, 5.00 p.m.., NHK hall, "The Aquarius era" festival /free entrance/
PREMIERЕ
19 October, 7.30 p.m.., NHK hall,
Tickets at NHK /10 lv./

MANDALA is about time.
The presence of time and non existing of time.
We are one piece of the Univerce. Just one piece of the soul we belong. 
It is a child
It is a man
It is a woman
It is an earth
It is a sky

The performance is realized with the financial support of Ministry of culture in Bulgaria and Burgas Municipality program for co-support of cultural projects.

клубове и формации

те избраха нас ... а вие ?

Младежки културен център - Бургас

Ако смятате, че можем да ви помогнем в креативното и творческо развитие...

Свържете се с нас