За Младежки културен център - Бургас

Всичко, което не знаете за нас

Младежкият културен център в град Бургас е открит през есента на 1974 г. На 8 септември през 1974 г. Станко Тодоров, тогавашен министър-председател в 72-то правителство на България, прерязва трикольорната лента и полива с менче вода за успешен старт на новоизградения окръжен младежки дом „Атанас Манчев“.

Първото голямо събитие в историята на дома е връчването на традиционните награди за литература и изкуство, на чиято официална церемония допълнително на авторския колектив от архитектите Янчо Чонков, Никола Димитров, Петко Чавдаров и Калоян Калоянов, създали Младежкия дом, е присъдено златно отличие за постижение в областта на архитектурата.

С Решение на Общинския съвет от 29.07.1992 г. се обособява като Младежки културен център. С утвърдения тогава Статут на МКЦ си поставя основна задача – да се превърне в притегателен център за изява на талантите на младите хора и за удовлетворяване на културните им потребности.

С течение на времето домът се е утвърдил като културно-информационно и творческо средище за младите хора, място за развлечение и обучение в свободното време.

През 2008 година културната институция бе частично ремонтирана с европейски средства, спечелени от Община Бургас по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013″.

Като правоприемник на бившия Младежки дом, МКЦ съхранява и развива дейността на различни школи в различни направления. От тях с дългогодишна традиция и опит още от основаването на центъра са хоровата школа „Милка Стоева“, клуб по спортни танци „Бургас 75″, фолклорен танцов ансамбъл „Никола Гинов“, спортен клуб „Бляк стайл Дюн“.

Младежки културен център е вписан като културна организация под № 4 (1026) от 20.01.2014 г. в регистъра на Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закон за закрила и развитие на културата. 

Материална база:

Зала № 1 /етаж 1/

Зала № 1 /250 кв.м./ е подходяща за репетиции, семинари, концерти, презентации, рецитали и други културни мероприятия. Залата разполага с 150 седящи места и възможност за правостоящи, както и със стационарни мултимедия и екран (2.20х2.20 м), стационарна аудио система за озвучаване, 3 броя 46-инчови монитори, фоново озвучаване и насочващо осветление (интернет).

Изложбена зала /етаж 1/

Изложбена зала /135 кв.м./ може да се използва за репетиции, изложби, семинари и презентации (при положение, че хората, които наемат помещението имат собствени мултимедия и екран).

Зала № 2 /етаж 2/

Зала № 2 /140 кв.м./ е подходяща за репетиции.

Зала № 3 /етаж 2/

Зала № 3 /80 кв.м./ е подходяща за репетиции.

Зала № 14 /етаж 2/

Зала № 14 /45 кв.м./ е подходяща за репетиции, обучения и семинари.

Подходящи за провеждане на репетиции и тренировки на спортни клубове, школи и формации:
Зала № 5 /етаж 1/
Зала № 16 /етаж 2/
Зала № 17 /етаж 2/
Зала № 18 /етаж 2/
Зала № 24 /етаж 2/
Зала № 2 /етаж 1/ - Хорова школа "Милка Стоева"

Плувен басейн

Закритият плувният басейн в Младежки културен център – Бургас е 25 метров с 4 коридора, санитарни възли и съблекални за мъже и жени. В басейна се провеждат обучения по плуване, като основа за развиване на плувните спортове и курсове за спасители.

От януари 2015 г. спортното съоръжение се стопанисва от ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Младежки културен център - Бургас отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, МКЦ чрез официалния си сайт или по-точно чрез формата си за връзка на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл МКЦ се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира чрез формата си за връзка на сайта. 

В момента на използване на формата за обратна връзка, Вие се съгласявате МКЦ да ползва подадената от Вас информация, както е описано тук:

  • МКЦ събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. 
    Информацията, която МКЦ може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се свързват с нас в раздел за обратна връзка и изискват информация.
  • МКЦ няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. МКЦ чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки МКЦ не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация чрез обратната връзка от официалния сайт на МКЦ и съответно да не изпратите запитване чрез нашата обратна връзка.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

При сключването и изпълнението на договори;
При изпълнение на законово задължение;
При съгласие от Ваша страна;
Въз основа на наш законен интерес - извършване на видеонаблюдение в нашата сграда.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели МКЦ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.
Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към длъжностно лице на МКЦ:
Тел: +35956840790
Email: mkc_bs@abv.bg
Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 20.05.2018 г.